Không bài đăng nào có nhãn Visa di tham nguoi than my. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn Visa di tham nguoi than my. Hiển thị tất cả bài đăng

Trường hợp nào bị cấm nhập cảnh vào Mỹ dù được bảo lãnh?

Có nhiều trường hợp, hồ sơ thoạt đầu nhìn thì rất mạnh nhưng xin visa Mỹ không thành công; hoặc đã có visa Mỹ nhưng lại bị từ chối nhập cả...