Không bài đăng nào có nhãn du hoc My. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn du hoc My. Hiển thị tất cả bài đăng

Có thể sử dụng visa B-1, B-2 còn hiệu lực để quá cảnh tại Mỹ được không?

Trong nhiều trường hợp, việc quá cảnh ở một quốc gia thứ 3 khiến khá nhiều khách hàng phân vân không biết có cần xin thêm visa hay sử dụng...